Sat. Jul 4th, 2020

จัดสวนในบ้าน แต่งบ้าน ให้น่าอยู่

เคล็ดลับแต่งบ้าน แต่งห้อง จัดสวนในบ้าน รวมทุกเคล็ดลับบ้านสวย

สิ่งที่ควรรู้ก่อนจ้างจัดสวน

1 min read

สิ่งที่ควรรู้ก่อนจ้างจัดสวน

การจัดสวนในบ้านถือว่าทุกคนที่มีบ้านแล้วต้องนึกถึงเป็นเรื่องต่อมาก vegus นอกจากเรื่องของข้าวของเครื่องใช้ เฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านแล้วก็มีการจัดสวนเนี้ยแหละที่หลายคนต้องคำนึงถึงอีกเรื่อง

สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญก่อนจ้างนักจัดสวน

1. เมื่อขอแบบจากช่างแล้วควรศึกษาหรือขอข้อมูลการดูแลรักษาต้นไม้ vegus และประเภทของต้นไม้จากนักออกแบบสวน และสอบถามถึงข้อเสียของต้นไม้ เพราะหากเมื่อจัดสวนเสร็จแล้วการที่จะถอดถอนต้นไม้บางต้นออกจากสวนอาจเป็นเรื่องที่ไม่ควร เนื่องจากอาจจะทำให้สวนไม่สมบูรณ์แบบ ไม่เป็นไปตามแบบ และอาจจะทำให้สวนเสียสมดุลได้ นักจัดสวนหรือนักออกแบบสวนได้วางแผนมาเป็นอย่างดีแล้ว เราควรที่จะตรวจสอบแบบสวนเสียก่อน และแจ้งช่างเสียก่อนที่จะทำการเซ็นอนุมัติ เลือกดูต้นไม้ว่าเราไม่อยากได้ต้นไม่ชนิดไหน หรืออาจจะเป็นเรื่องของฮวงจุ้ย หากเราไม่ถูกโฉลกกับต้นไม้ชนิดใดควรแจ้งนักออกแบบเพื่อให้แก้ไขแบบและเปลี่ยนต้นไม้ ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญและความระเอียดเป็นอย่างมาก เพราะเป็นหัวใจหลังหรือตัวชี้วัดผลงานสวนของเรา

2. การเลือกนักจัดสวน
ควรเลือกนักจัดสวนที่คุยกันแล้วเกิดความชัดเจน คุยง่าย ให้ข้อมูลครบตามที่เราต้องการและติดต่อได้ง่าย และนักจัดสวนไม่ปล่อยให้คนงานจัดสวนเพียงลำพัง เรื่องนี้ควรที่จะตกลงกับนักจัดสวนให้ชัดเจนก่อน ในเรื่องของการคุมงานเพราะการจัดสวนในหลายๆงานมักจะเจอกับปัญหานักจัดสวนรับงานหลายที่แล้วปล่อยให้คนงานจัดสวนเพียงลำพัง ไม่มาดูแลงานทำให้งานอาจเกิดการผิดพลาดไม่เป็นไปตามแบบได้

3. ควรเข้าตรวจงานประจำ
หลายครั้งที่การจัดสวนมีปัญหาแล้วแก้ไขลำบากและใช้เวลานานคือเจ้าของบ้านเข้าดูงานวันแรกและเข้าอีกทีวันส่งงาน ทำให้เมื่อเกิดข้อผิดพลาดแล้วเจ้าของบ้านไม่รู้และเจอสวนอีกทีคือตอนเสร็จและอาจจะเป็นไปในคนละทิศทางกับแบบ และทำให้แก้ไขไม่ทันหรือใช้เวลาในการแก้ไขนาน เปลืองงบประมาณ และแนะนำว่าให้เจ้าของบ้านเข้าไปดูงานหรือส่งคนไปดูงานอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการทำงานไม่ตรงไปตามแบบและการทำงานแบบส่งๆ

4. เช็คให้ระเอียดก่อนเซ็นตรวจรับงาน
แนะนำให้ดูให้ระเอียด ทั้งต้นไม้ แบบสวน รวมถึงวิธีการปลูกของนักจัดสวนหรือคนงานจัดสวน ก่นอที่จะเซ็นรับงานปิดงาน เพราะหากเซ็นยอมรับแล้วเจ้าของบ้านจะไม่สามารถแก้ไขใดๆได้หากการจัดสวนนั้นผิดไปจากแบบ และเช็คให้ระเอียดเพื่อที่จะให้ช่างแก้ไขส่วนที่ไม่ถูกต้องให้สมบูรณ์ก่อน